Adalet Programı

Yönetim

Öğr.Gör. Büşra ŞAHİNER

Adalet Programı Bölüm Başkanı

Toplumun her alanına nüfuz etmiş olan sorunları çözmeyi hedefleyen hukuk, adaletin gecikmeden ve sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını sağlamaya çalışacak nitelikli ve profesyonel ara elemanlara da büyük ihtiyaç duymaktadır. Her geçen gün artan talebi karşılamak için kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda istihdam edilecek, temel hukuk bilgisine sahip nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi zaruridir. Üst seviyede bir bilgi birikimine ve uygulamanın getirdiği sorunları çözme yeteneğine sahip ara elemanların oluşturduğu bir hukuk ve adalet şeması, ülkemizdeki hukuksal sorunların çözümünü daha kolay hale getirecek ve adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede Avrasya Üniversitesi Adalet Önlisans Programı; adalet hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacak, kuramsal bilgilerle donatılmış, uygulamaya hâkim, ülkemizde adaletin aksamadan her bir bireye eşit ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak profesyoneller yetiştirmeye amaçlamaktadır.