Adalet Programı

Genel Bilgiler

Program Profili
Bu programda; adalet teşkilatının, mahkemelerin, cumhuriyet savcılıkları ile icra dairelerinin, yazı işleri müdürlükleri, ceza infaz kurumları ve seçim kurullarının ihtiyaç duyduğu temel hukuk bilgisine sahip, kuramsal bilgi alt yapısı olan, bilgiyi pratiğe dönüştürebilen, bu alanda yerli ve yabancı literatürü yakından takip edebilen, adalet – hukuk hizmetleri sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye ara personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezuniyetlerinde iyi derecede yabancı dil ve yeterli derecede hukuki bilgi ile donatılan bu elemanlar öncelikle adalet teşkilatında, icra müdürü, zabıt katibi, mübaşir, gardiyan gibi pozisyonlarda görev almakta, yargı hizmetinin daha hızlı ve kaliteli olarak sunulmasında önemli rol oynamaktadırlar. Ülkemizde ve dünyada hukuk alanında yaşanan gelişmeler bu mesleğin ve bu alanda çağın gerektirdiği vasıflarda yetişmiş ara eleman ihtiyacının önemini daha da arttırmaktadır.

Kariyer Olanakları

Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilmekte, bu elemanlar mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli olan işlemleri yürütmektedirler.  Bu meslek elemanları, devlet ve özel sektör alanında oldukça ihtiyaç duyulan ve fazla sayıda istihdam edilen ara elemanlardır. Özelikle adalet teşkilatında yazı işleri müdürü veya yardımcısı, icra müdürü, müdür yardımcılığı veya memurluğu, şube müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, ceza ve infaz kurumlarında müdürlük, zabıt katibi, mübaşir, gardiyan, noterlikler, hukuk büroları, şirketlerde ( takip büroları ve sigorta şirketleri gibi ) çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarda, özel iktisadi işletmelerde, resmi veya özel bankalarda  geniş iş imkanına sahip bulunmaktadırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

“Adalet Meslek Elemanı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Hukuk alanlarındaki dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

Adalet Meslek Elemanı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, Avrasya Üniversitesi İktisat – İşletme – Kamu yönetimi bölümlerinin 3. sınıfına doğrudan doğruya kayıt yaptırılabilir.